Победата идва след молитва

Победата идва след молитва

Върши работата на Господа.

Бог ни заръчва да идем и да благовестваме на хората.

Казва ни още болни да изцеляваме, прокажени да очистваме, демони да изгонваме.