Последното време – част V

Последното време – част V

 • Бог се среща с нас на територията на сърцето ни!
 • Бог иска да е в постоянна връзка с нас всеки миг от живота ни!
 • Получаващото сърце е благодарното сърце! Благодарността е състояние на сърцето, отношение на сърцето.
 • Това, с което се изпълваме, е това, което излиза от нас!
 • Всяка наша мисъл трябва да преминава през филтъра на Словото.
 • Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух!
 • Винаги трябва да следим състоянието на духа си! Имаме ли мир и радост? Това са критериите за нашето духовно състояние и взаимоотношението ни с Бог.
 • Дяволът дава фалшив мир, който е винаги условен.
 • Мирът и радостта идват от нашето състояние на праведност пред Бога!
 • Ние сме в заветни взаимоотношения с Бог и имаме и наша част да изпълним. Не може да си позволим да се отдалечаваме от заветните ни взаимоотношения с Бога!
 • Жената не е длъжна да се покорява на мъжа си, ако той не се покорява на Христос!

–––––-

 • Много е важно да познаваме Библейските пророчества, за да може да разпознаваме фалшивите такива и времето, в което живеем.
 • Искането в молитва е молба за нужди.
  Търсенето е взаимоотношение с Бога!
  Хлопането е ходатайство за някой друг!
 • Ако си постоянен, ще намериш и ще ти се отвори!
 • Дяволът има претенции за Божието наследство.
 • Видимото е плод на невидимото!
 • Можеш да станеш идолопоклонник, ако предпочиташ себе си пред Бог! Как вземаме решения си всеки ден – на базата на Божията или на нашата воля?
 • Грешните решения не се взимат еднократно.
 • Ако съблюдаваш Божията воля през целия си живот, няма опасност като си изправен пред важни решения!
 • Ако човек ходи постоянно с Бога, той знае Божията воля през цялото време, има свидетелство в себе си и има мир в себе си!
 • Откровение 18:16-20, 17:1-13, Даниил 2:29
 • Нормално е вярващите да разпознават последните времена.
 • Сатана ще направи всичко възможно да ни привлече при себе си!
 • Дяволът иска да стане наш „приятел“, защото „Приятелството със света е вражда против Бога“!
 • Духът, душата и тялото ни са взаимно свързани. Животът в нашия дух рефлектира върху душата и тялото.
 • Приятелството със света започва в ума!
 • Съвестта прегаря постепенно.
 • Турция ще играе решаваща роля в последните времена и най-вероятно Антихрист ще произлезе от там. Турция ще се яви обединител на ислямския свят и ще тръгне срещу Святия град. Откровението на Йоан 2:12‭-‬13 – „До ангела на пергамската църква пиши: Това казва Този, Който има двуострия меч: Зная къде живееш – там, където е престолът на Сатана; и държиш здраво името Ми и не си се отрекъл от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха сред вас, където живее Сатана.“
 • Последните години от последните времена ще бъдат най-славните времена за Църквата!
 • Само тези, които познават своя Бог, ще устоят във вярата!
 • Нашата задача е да станем и да вършим Царската работа!
 • В последното време ще стане очевидна разликата между вярващите, които познават своя Бог, и тези, които не Го познават!
 • Трябва всеки един момент да сме готови!
 • Смисълът на живота ни е да изявяваме Бог!
 • Търси лицето на Бога всеки ден!
 • В Бога ние сме опазени!