Приготви се да вървиш напред!

Приготви се да вървиш напред!

Бог е Бог на видение и мечти.

Бог винаги започва нещо,като ни дава виденение и мечти и слага неща в сърцето ни.

Светият Дух зачита тези, които живеят в чистота и праведност.

Всички се нуждаем да минем през пустинята, но не трябва да оставаме там.

* Пустиня на еврейски – Мидбар. Означава място на Словото и също душа светая светих.

* Пустинята е място където се научаваш да се молиш и да търсиш Господа.

* Там се укрепваш от вътре и израстваш. Светият Дух ни помага да изградим характер.

* В пустинята е място на свръх естествена среща,където Бог ни дава видение и цел!

* Чрез хваление в пустинята Бог ще те изведе. Той прави път.* Пустинята е място на чудеса (свръхестествени).

* Божието присъствие е с теб в пустинята.

* Пустинята е място на победа. Продължи напред,за да излезеш! Не се отказвай!