Пророческо слово за Църквата и България

Пророческо слово за Църквата и България

От руините на тази църква ще съградя нещо велико!

Ще направя велико чудо и ще излея Ранния и Късния дъжд в един месец!