Реката на Живота

Реката на Живота

Нуждаем се от Неговото приствие и сила.
Реално да се върнем към Неговата личност, да се върнем към Неговия кръст и към Неговата кръв. И да влезем във връзка със Святия Дух.