Седмици на жътва

Седмици на жътва

– Бог ни е дал възможността и шансът да Го познаваме и да сме с Него.
– В земния ни живот имаме прекрасна превилегия, която е дадена на всеки един от нас и тя е да се примиряваме с Бога. Да обърнем сърцето си към Бог. И това е вечен живот – да познаем Отец, да познаем Исус и да бъдем изпълнени с Духа Му.
– Той направи възможно това. Ние нямахме достъп, но Исус направи всичко това възможно!
– Един ден земният ни живот ще приключи, но има цяла вечност след това. Тя няма начало, нито край. Бог обитава във вечността. Той иска всеки един от нас да се примири с Бога и да има вечен живот.
– Има живот, който е във вечността. Духът и душата ти са вечни. Един ден ще има възкресение за нас!
– Възможността да се спасиш е ограничена само до живота ни тук на тази земя.
– Исус взе това, с което ние трябваше да се натоварим – грехът и вината. Слава на Господа, защото поради Него животът ни може да бъде трансформиран.
– Можем да се молим на Бог Святият Дух да докосне близките ни, но решението е тяхно. Ние не можем да ги насилим.
– Имаме достъп, който е реален и той е чрез Святия Дух.
– Бог се занимава с всеки един човек, който има отворено сърце, дори с деца, тийнейджъри и младежи!
Еремия 5:24
– Бог е определил време за духовна жътва! Той пази за нас определено време за жътва!
– Всеки един от нас може да бъде сол и светлина там, където Господ го е поставил.
– Бог иска да ни помогне животът ни да пщбъде променен и трансформиран по образа и подобието на Господ Исус Христос!
– БОГ Е ОПРЕДЕЛИЛ СЕДМИЦИ НА ЖЪТВА!
– Това, което трябва да ни задвижва е Божиятс любов!
– ТОЙ Е ОПРЕДЕЛИЛ СЕДМИЦИ И ДНИ НА ЖЪТВА!
– Вярвайте за спасението на близките и роднините! Молете Господа да ви отвори врата, за да ги спечелите!
– Ако някой човек не разбере какво заслужава няма да оцени това, което получава. Ако не разберем, че заслужавахме ада няма да можем да оценим и Небето!
– Нашето свидетелство трябва да е свидетелство за истината!
– Много хора около нас могат да бъдат повлияни от нашия живот.
– Ако житото не се пожъне навреме ще се развали!
Битие 8:22
– Едно от обещанията е, че сеитба и жътва няма да престанат! Докато сме на ЗЕМЯТА СЕИТБАТА И ЖЪТВАТА НЯМА ДА ПРЕСТАНАТ!
– Църквата е призвана в това време да бъде адекватна и да използва това време.
– Ако имаш правилното отношение Бог ще те благослови дори и другите да те онеправдаят!
– Когато обичаме хората и се молим Бог ще ни благослови.
– За да има жътва трябва да има сеитба. Можеш да пожънеш само там, където си сял.
– Нашето свидетелство е семе, нашият живот е семе, нашето благовестие е семе!
Псалми 126:5-6
– Има момент, когато сееш и със сълзи. Може да си се молил за хората, които толкова много обичаш. Исус е реален и жив. Той променя животи и днес!
– Бог допуска тежки ситуации в живота ни, защото действат много отрезвяващо.
– В дните, в които живеем е важно да разпознаваме времето – седмици на жътва. Живеем във времето, което е най-накрая.
– Съдът на светиите не е дали ще са в небето или не, а каква награда и колко ще получат.
– Има времена и сезони в Божия план и цел. Той иска да ги разпознаваме и да действаме адекватно.
Еклесиаст 3:1
– Понякога се прецелваме много надалече, а пропускаме тези, които са до нас.
– Три неща са много важни за жътвата:
1. Семето.
2. Почвата.
3. Сезона.
– Нашият живот добро семе ли е?
„Животът ти вика толкова силно, че не мога да те чуя какво казваш.“
– Святият Дух е Този, който може да размекне ВСЯКО ЕДНО СЪРЦЕ!
– Важно е да разбираме, че сега е благоприятно време, в което да благовестваме за Господ Исус Христос. Дървото не се насилва да дава плод. То просто стои на корена и черпи от живота.
– Нито един път, когато някой сподели лично нещо не е случайно. Тогава е време да споделим какво Бог е направил в живота ни.
– Ако не разберем сезона няма да разберем и времето, в което се намираме в момента.
Лука 19:42,44
– Ние трябва да разбираме, че сега е време за жътва.
1 Летописи 12:32
– Ние трябва да действаме като исахарците.
– Необходимо е да се молим срещу крепостите, които дяволът изгражда в умовете на хората. Но само с молитва няма да стане. Божието спасение е наистина суверено дело, но в Новия Завет винаги има поне един свидетел.
– Винаги някъде по пътя има човек, който Господ ще употреби. Господ иска чрез нас! Бог иска да бъдем остър сърп в ръката на Господа!
Битие 6:8-9, 13-16, 18-19
– Бог ни призовава да вземем от всеки вид – роднини, колеги, съседи, съученици, непознати – ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД! БОГ НЕ ИСКА КОВЧЕГЪТ ДА БЪДЕ ПРАЗЕН!
– Идва ден, когато Бог ще съди земята справедливо. Бог иска да жънем!
Битие 7:1-3, 6-16
– Слага се акцент на тази врата. Когато влезнаха заваля след 7 дни. Може би Ной е продължавал да говори истината на своето поколение. Затварянето на вратата е тогава, когато Господ ще нанесе съд!
– Седем е числото на пълнота!
– ИСУС Е ВРАТАТА! СЛАГА СЕ АКЦЕНТ НА ВРАТАТА!
– ИСУС Е НАШИЯТ КОВЧЕГ НА СПАСЕНИЕТО! СЛАВА НА ГОСПОДА, ЗАЩОТО ТАЗИ ВРАТА Е ОТВОРЕНА!
– Клюпово важно за жътвата е страхът ни от Господа и това ще освободи помазанието и жътвата ще се разрастне!
– Винаги в историята на човечеството се става праведен чрез вяра, не чрез дела!
Евреи 11:7
– Страхът от Господа ни води към покорство към словото на Господа! Бог нарича вярата покорство и страхопочитание към словото Му!