Сряда, 10 Октомври 2018, 19:00 часа, Раковски

Сряда, 10 Октомври 2018, 19:00 часа, Раковски

-Целта на дявола е да пипне в гените на човека,за да няма Божии народ. Той иска да убие Божиите хора,за да убие божественото.
– Бунтът и непокорството разрушават съдби и животи! Бог не ги понася!!!
II Петрово 2:1-22
– Целта на гибелната ерес е да отхвърли властта. Най-върховната власт е Бог.
– Където има власт трябва да бъде почитана. Да се покоряваме на властта!
– В последните дни лъжливите учители ще говорят истината,но делата им ще бъдат различни от това,което говорят!
Бог=> дух (там живее Бог) => душа=> тяло
Взаимно свързани.
Всичко,което Бог иска да ни каже ще го каже на духът ни,той на душата а душата на тялото.
-Когато влизаме в плътта влизаме под проклятие и ставаме врагове на Бога!
– Всичко започва с покаяние да не угаждаме на плътта а да се покоряваме на духа.
– Индикация за това е,че започваме все повече да се молим и демоните си тръгват.
– За да можем да поддържаме молитвата,трябва да сме стабилни в Словото- Канарата!
– Всеки ден в живота ни трябва да инвестираме Слово и молитва!
– В семейството също има позиции!
-Трябва да внимаваме какво и за кого говорим защото един ден ще отговаряме!
I Петрово 2:13-23
-Духовен закон е да не оставаме длъжни на никой и с нищо.
Римляни 13:1-8
Римляни 12:9-21