Силата отвътре

Силата отвътре

Когато говорим за ум става въпрос за начин на мислене.
Най-силният човек е този, който може да победи (смири) себе си.
Филипяни 2:8
Йоан 14:26 / 17:7-11
2 Солунци 1:11-12
Важно е Бог да изпълни всяко добро желание със сила, за да се осъществи.
Когато издигаме и почитаме Исус в сърцето си това се вижда от целият духовен свят.
Душата е вътрешният човек.
Ангелите са с нас и ни придружават само заради Духът на Бога!
Много е важно духовните ни очи да бъдат отворени.
Матей 5:13 / 12:33-37
Духът на човека е светилото Господне,какво ще мине през теб,с какво ще се изпълниш?!
Матей 15:10-20
Сатана иска да влезе в сърцето.
Яков 3-1
Устата е вързана със сърцето и това, което е в сърцето излиза от устата.
Какъв дух има?!
Може някой да говори хубави неща, но с неправилен дух!
Поради петте ни сетива, има пет врати към душата.
Много е важно какво ние гледаме, слушаме, помирисваме, правим и дори какво облекло носим.