Откровение за Божията любов

Откровение за Божията любов

Не е ли прекрасно да бъдем заедно с Бога? – Това е най-великото нещо!

Истината ни прави свободни!

Исус е пътят, истината и животът!

Йоан 17:3

Никой не може да познае Бога, ако не познае Исус Христос.

Никой не може да познае Исус, ако не познава Словото!

Никой не може да познава Словото, ако не прекарва време в Него!

Той и Словото са едно и също нещо!

Естественият човек не може да разпознае духовните неща.

Пътят е само един!

Без Исус не можеш да стигнеш до Бога!

“Словото е светилник на нозете ни”

Ние постоянно се молим “Господи, помогни ми!”

Но Словото казва “Всичко, което е необходимо за живота и благочестието, Аз Съм ви го подарил”

2 Петър 1:1

“Аз съм човек, но в същото време съм и Божий син!”

Когато Бог ти даде ново име, това име носи твоята съдба!

Самото име е видение – то има цел и призвание.

“Аз станах слуга, за да служа на вас”

Петър беше неграмотен човек, но преобърна света наопаки!

“Чрез Исус (правдата на Бога) сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра.”

Апостол означава “изпратен; пратеник”.

2 Петър 1:2

Целта на Петър е да им обясни да не гледат на човека, а да гледат на Бога със същата вяра.

В Словото не се пише никъде да полагаме ръце на вярващи болни!

Полагането на ръце за изцеление е за външните!

Благодат и мир идват чрез познаването на Бога!

2 Петър 1:3-4

Пак нещата опират до познаването на Бога!

Ключът за всички тези неща е познаването на Бога!

Ти не можеш да опознаеш един човек, ако само идваш при него заради нуждата!

“Това, което препълва сърцето, излиза от устата”

Ние можем да видим същността на един човек чрез това, което той говори!

Много християни са се докосвали до силата на Бога – виждали са как Бог работи.

Библията говори за плода на Духа и за дарбите на Духа.

Бог винаги гледа съдържанието вътре!

“Господи, ние вършихме велики дела в Твоето име…-…Никога не Съм ви познавал!”

Когато ти се молиш, след това чети Словото!

Бог говори чрез Словото!

Когато Бог ти даде Слово, потърси потвърждение на две или три места в Библията!

Когато Господ ти даде Слово, духът ти знае, че знае, че знае!

“Словото стана плът.”

Исус нямаше в Себе Си слово от света.

Той беше пълен със Словото на Бога!

Той се отказа от това да държи равенство с Бога и реши да живее като един обикновен човек, за да ни покаже, че ако и ние вървим по същия път, можем да имаме същите резултати!

Ние също приемаме Божествена природа като Исус!

2 Петър 1:2

“Не можете без благодат и мир!”

Когато изгубите мира, вие губите ориентация!

2 Петър 1:3

“Не се притеснявайте, че имате липси!”

Бог ти казва така “Ти имаш!”

“Този свят на кого принадлежи? – На лукавия. – Защо тогава искаш да му даваш? Ти имаш всичко необходимо, от което имаш нужда!”

Ефес. 1:3

Исус има всичко, но Той не го показва, за да не Му ги открадне крадецът!

“Познавайте Мен!”

“Святият Дух ти подарява всичко, от което имаш нужда!”

2 Петър 1:4-7

“Тази вяра трябва да направите нещо с нея!”

Тези обещания могат да бъдат материализирани чрез вяра!

Вярата говори!

Цялата работа е какво си повярвал!

Ти трябва да вярваш, че си вече избягал от страстите на света!

Тази вяра ти е достатъчна да живееш в победа в Христа!

Рим. 7

Докато си женен за Закона, не можеш да се ожениш за Христос!

Законът няма да умре – ти трябва да умреш!

Христос умря вместо теб – Той умря спрямо Закона!

Тогава аз вече съм свободен да се оженя за Христос!

Йоан 8 – жената хваната в прелюбодейство

Ако тези хора са били ревностни за Мойсеевия закон, те щяха да я убият, но тях не ги интересуваше Законът, а те искаха да компрометират Исус.

“Който от вас не е вършил такъв грях, нека я осъди!”

Тогава всички си тръгнаха.

Исус им говореше чисто по Закона, защото те от благодат не разбираха.

Исус не я осъди, защото нямаше свидетели и доказателства, но от друга страна Той каза “Аз съм тук, за да ти дам шанс!” – Той изяви Божията благодат и любов!

Когато ние сме докоснати от Божията любов, това е началото на това да спираме да съгрешаваме!

Божията любов е тази, която ни освобождава!

Това е дело на Духа!

“Няма да отивате никъде докато не дойде Святият Дух!”

Днес ние разчитаме на Святия Дух.

Той идва, за да освободи Божията любов в нас!

Тя ни кара да намразим греха, защото не искаме да нараним сърцето на Този, когото душата ни обича!

“Аз дойдох, за да имате живот – живот изобилен.”

Когато разбереш колко много Бог те обича, ти тичаш при Него!

Когато ти познаеш Него, ти опознаваш Божията любов, и тогава ти познаваш Бог, защото “Бог е любов”!

Това не е обикновено Слово – това е любовно послание!

Когато имаме нещо с Исус, това Слово ни вълнува много!

“Духът е който дава живот – плътта нищо не ползва.”

Вместо да искаме да имаме Духа, за да опознаваме Исус, ние искаме да използваме Духа, за да получим дарби.

Всичко е чрез познаването на Бога!

2 Петър 1:8

Пак нещата отиват до познаването!

Всичко е свързано с познаването!

Всичко, което правим, е с една цел – да Го познаваме!

2 Петър 1:9-11

Кои ще влязат в небето? – Тези, които Го познават!

“Използвахте Ме, но не искахте да Ме познаете!”

В небето влизаш само, ако си Го познавал!

Да ни се отворят очите, да не си губим времето, а да искаме да Го опознаваме!

Трябва да изместим фокуса от нас върху Исус!

Евреи 12 – “Като гледаме на Исус…”

Влюбеният човек не иска – той дава!

Ако ние обичаме Господа, ние няма да се притесняваме от това, че някой ще ни плюе!

Ние ще обичаме хората, защото така показваме на Господа, че Го обичаме!