Стой „включен“ в Бога

Стой „включен“ в Бога

„Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“ Евангелието от Матей 4:4

Има 3 нечисти духа, които атакуват в съвремието ни: духа на политиката, духа на религията и духа на магьосничество.

Духа на политика винаги води към страх от човеци.