Твоята идентичност в Христос

Твоята идентичност в Христос

Когато Бог царува в теб, ще може да царува и чрез Теб.

Господ ни прави да бъдем плодоносни.

Когато Бог царува в нас, тогава той може да прилага Своята власт чрез нас.

Всеки един път когато отиваме при Бога, Той ни припомня кои реално сме.

Начина по който се виждаме ние самите, определя начина по който се държим.

Господ не ни вижда по начина, по който виждаме сами себе си.

Когато отиваме при Бога, Той ни дава нашата идентичност.

Когато Исус царува в мен, Той може да царува и чрез мен.

Бог иска да бъдем плодотворни и с превъзходен дух.Бог не ни вижда по начина по които ние се виждаме.

Той ни разкрива нашата идентичност в Него. Ако позволяваме на други неща да влизат в нас те ще заглушат гласа на Бога.

Ние не можем да управляваме това,което е под нас ако не се покоряваме на Бог,Който е над нас.