Твоята идентичност в Христос

Твоята идентичност в Христос

Когато Бог царува в теб, ще може да царува и чрез Теб.

Господ ни прави да бъдем плодоносни.

Когато Бог царува в нас, тогава той може да прилага Своята власт чрез нас.

Всеки един път когато отиваме при Бога, Той ни припомня кои реално сме.

Начина по който се виждаме ние самите, определя начина по който се държим.

Господ не ни вижда по начина, по който виждаме сами себе си.

Когато отиваме при Бога, Той ни дава нашата идентичност.