Чистите по сърце ще видят Бога

Чистите по сърце ще видят Бога

Словото винаги идва с път!

Има два вида истина в живота ни: тази,която искаме да чуем и тази,която Бог ни казва.

Словото на Бога винаги носи живот. Грехът замазва очите ни,за да не можем да гледаме на Исус.

Ние трябва да пазим : очите,ушите,устата си,мислите,делата на ръцете ни,обходата ни,живота ни,но най-вече сърцето си. Трябва да прилагаме кръвта на Исус върху тях. Колкото повече занемаряваме молитвения си живот и нехаем, толкова повече даваме право на греха да ни влияе.

Чистотата е нещо,което се изгражда в огъня.

Има сила,духовна зрялост и помазание в чистотата.

Смирението е стражът за чистота в сърцето.