'вечна основа' Тагнати публикации

'вечна основа' Тагнати публикации

“Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва; а праведният има вечна основа.” -‭‭Притчи‬ ‭10:25‬

Слава на Бога! Нашата канара Христос е вечна, твърда, солидна и непоклатима основа. Вярата и прилагането на Божието Слово ни прави стабилно основани и здраво закоренени в сърцето ни, а Святия Дух ни помага да се утвърдим здраво отвътре, когато всеки ден търсим изпълването с Духа (Ефес. 3:16; 5:18).

Бог никъде не ни е обещал спокойно, безветрено, безбурно време от деня на спасението ни, та чак до небето. Не! Но той ние е обещал да бъде с нас, да ни пази, да ни избави и да ни покаже спасението което Той върши:
“Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките – те няма да те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали.” -‭‭Исая‬ ‭43:2‬

С Исус ще преминем! Ще преминем и през тази пандемия. Водите няма да ни потопят. Огъня няма да ни изгори, защото Той е с нас – Емануил! Ти ще минеш с Бога и това ще те направи по-силен отвътре: “Минаващи през долината на плача, Те я преобръщат на място на извори; И есенният дъжд <я> покрива с благословения. Те отиват от сила в сила; Всеки от тях се явява пред Бога в Сион.”
‭‭Псалми‬ ‭84:6-7‬

Важно е да бъдем здраво основани на Божието Слово и дъждовете, ветровете и преливащите води, няма да разрушат живота ни, основан на вечната кара Исус (Мат. 7:24-27), но ще видим преобръщане на ситуациите за Божия слава.

Вярвам и се моля всеки от нас да излезе от това предизвикателство по-силен, по-смел, повече утвърден в Слово и вяра и по-мотивиран да споделя Христос, да бъде духовно зрял и да е твърдо убеден относно всичко, което Бог иска.
‭‭Изобилни благословения в Христос!

Илия Кабаиванов