'изкупвай благовремието' Тагнати публикации

'изкупвай благовремието' Тагнати публикации

15 И така, внимавайте добре как постъпвате – не като глупави, а като мъдри,
16 като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.
17 Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господнята воля.
18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се изпълвайте с Духа;
19 и разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си
20 и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,
21 като се подчинявате един на друг в страх от Христос.

Ефесяни 5:15‭-‬21